Prayatna Karne Mi Sodnar Nahi

Harnyachi Parva Kadhi Keli Nahi,
Jinknyacha Moh Hi Kela Nahi.
Nashibat Asel Te Milelach..
Pan Prayatna Karne Mi Sodnar Nahi…

Happy Birthday Crush

Happy Birthday Crush Image

Happy Birthday Pillu

Happy Birthday Pillu Image

Happy Birthday Bacchu

Happy Birthday Bacchu Image

Happy Birthday Baccha

Happy Birthday Baccha Image