Category: MARATHI SMS

Aapla Ek RULE Ahe

Aapla Ek RULE Ahe,
Jithe Majhe Chukat Nahi,
Tithe Mi Jhukat Nahi…

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki,
Jyaat Pagarala Kitine Hi “Gunle” Tari,
“Bhagat” Nahi…
“Gunane” Rahile Tarach “Bhagate”…

Sundar Vichar

Mammi Mhana Mother Mhana,
Aai Shabdaat Jiv Aahe..
Pita Mhana Pappa Mhana,
Baba Shabdaat Janiv Ahe..
Sister Mhana Didi Mhana,
Tai Shabdaat Maan Aahe..
Bro Mhana Bhai Mhana,
Dada Shabdaat Vachak Aahe..
Friend Mhana Dost Mhana,
Mitra Shabdaat Shaan Aahe…

Online Asun Sudhha Manse Bolat Nahit

Tasan Taas Bolnare Aata “Online”
Asun Sudhha Bolat Nahit..
Kalat Nahi Nemke Kaay Badalale Aahe,
“Vel” Ki “Manse”

Dev Ani Patidev Yanchyaat Farak Kay

Dev Ani Patidev Yanchyaat Farak Kay?
Devachi Aarti – Sukhkarta Dukhkarta…
Patidevachi Aarti – Asekarta Tasekarta Ani Kakarta…