Category: ATTITUDE SMS MARATHI

Tondavar Bolun Dakhav Mag Tula Dakhavto

Tu Maghun Kahi Pan Bol,
Mala Ghanta Kay Farak Padat Nahi.
Pan Tujhyat Dam Asel Na Tar..
Tondavar Bolun Dakhav Mag Tula Dakhavto,
Tujhi Aukat…

Aapla Attitude Khatarnak Aahe

Tasa Aapla Pan
Attitude Khatarnak Aahe,
Ekhadyala Visarla Ki Visarla,
Parat Ekach Vakya Lakshat Rahat..
Who Are You???

Jinkaychi Kshamta Itki Theva Ki

Jinkaychi Kshamta Itki Theva Ki,
Aaplyala Harvinya Sathi Prayatn Navhe,
Tar Kat Rachle Gele Pahijet…

Mala Shunya Vhayla Aavdel

Mala Shunya Vhayla Aavdel,
Bhale Majhi Kimmat Nasel,
Pan Jyachya Sobat Jodla Jail Tyachi Kimmat Nakkich Vadhvel…

Ji Majhyamule Single Aahe

Mala “Single” Asnyache Mulich Dukh Nahi,
Dukh Aahe Tya Muliche, Ji Majhyamule “Single” Aahe…
.
.
.
Bhatkat Asel Bichari…