Category Archive: CHANAKYA NITI MARATHI

Niyati Ani Nashib

Niyati Mhanje Keval Yogayog Nahi,
Ti Pratyek Vyaktila Adchanitun Baher Padnyasathi Aneke Paryay Tayar Karun Thevat Aste..
Buddhimaan Manushya Tya Paryayana Olkhun Yatun Yogya Paryay Nivadto.
Sarv Kahi Nashibachya Havali Takun Basnara Manushya Sadaiv Dukh Aani Kashta Bhogat Asto. Ase Lok Jeevnat Kahihi Karu Shakat Nahit…

Jhalelya Goshtivishayi Chinta Karu Naka

Jo Manus Bhutkalatlya Goshti Aathvun,
Chinta Karit Basto To Kadhihi Sukhi Hou Shakat Nahi.
Jhalelya Goshtivishayi Chinta Karun Kahihi Laabh Nahi..
Bhutkalat Aapan Je Changle Kinva Vait Karm Kele Asel,
Tyapasun Dhada Ghevun Aapan Pudhe Jaat Rahile Pahije..
Aaplya Hatun Jya Vait Goshti Ghadlya Tya Punha Honar Nahit
Yasathi Daksha Rahile Pahije…

Jhalelya Goshitibaddal Dukhi Hou Naka

Jya Goshti Ghadun Gelya To Bhutkal Jhala.
Bhutkalatalya Goshti Punha Yet Nastat.
Gelela Kaal Changla Hota Ki Vait?
Gelela Kaal Gela, To Aata Badalata Yene Shakya Nahi,
Tyamule Jhalelya Goshitibaddal Pashchataap Karun Dukhi Hou Naka…

Page 1 of 512345