Category: ENCOURAGING SMS MARATHI

Mala Itaranpeksha Changle Vhyache Aahe

Majha Prayatn
Itaranpeksha Shreshth
Hone Nasun,
Mi Jo Kaal Hoto,
Tyapeksha Aaj
Changla Honyacha Aahe…

Tumhi Kiti Asamanya Aahat

Jar Tumhi Nehmich Sarvsadharan Jeevan
Jagnyacha Prayant Karit Asal Tar,
Tumhala Kadhich He Umajnar Nahi Ki,
Tumhi Kiti Asamanya Aahat…

Nashib Nehmi Tyalach Saath Dete

Nashibala Ek Vait Savay Aste,
Te Nehmi Tyalach Saath Dete Ki,
Jo Tyachyavar Kadhich Avlambun Nasto…

Pathivar Shivhaji An Chativar Sambhaji

Pathivar Shivhaji An
Chatadavar Sambhaji Korlay..
An Jivach Naav Bhandara Thevlay,
Udhalala Tari Yelkot An
Nay Udhalala Tari Bi Yelkotach…!

Apyash Ani Parabhav Garjecha Ahe

Aayushyat Apmaan, Apyash Ani Parabhav
Hehi Garjeche Ahe,
Karan Yamulech Petun Uthto Tumcha Swabhimaan,
Tyatun Jagi Hote Jidda..
Ani Mag Ubha Rahto Tumchyatla Khambir Ani Abhedya Manus..
Yenari Pratyek Vadale Hi Aaplyala Udhvast Karnyasathi Nastaat,
Tar Aapan Kay Aahot Yachi Janiv Karun Denyasathi Astaat..!!!
Shubh Sakal!