Category: FRIENDSHIP SMS MARATHI

Tumchya Keyboard Y Ani I Madhe

Tumchya Keyboard Chya
Y Aani I Chya Madhe,
Ek Khup Sundar Cute Vyakti Aahe,
Jara Bagha Tar…!!!

Aaj Kaal Jalnare Bharpur Jhalet

Aaj Kaal Jalnare
Bharpur Jhalet,
Tyanna Jalu Dya..
Aamhala Saath Denare
Mitra Bharpur Aahet
He Tyanna Kalu Dya…

Maitriche Naate

Mansane Samajat Jagnyasathi Raktachi Barich Naati Ubhi Keli,
Kaka, Mama, Aatya, Dada, Ashich Barich Naati Tyachya Javal Astanahi,
Ekach Naate Je Khudd Paristhitine Ubhe Kele Te Mhanje,
Maitriche Naate, Je Raktache Nasle Tari Velela Pahile Dhavun Yete Kaslihi Apeksha Nastana…
Good Morning!

Don Goshti Sodun Maitri Kara

Don Goshti Sodun Maitri Kara,
Ek Khotepana Aani Don Mothepana…!

Majhyasathi Phakt Tu Aahe

Aakashat Chandrasathi Chandnya Khup Aahe,
Pan Chandnyasathi Chandra Ekach Aahe,
Tujhyasathi Mitra Khup Astil,
Pan Majhyasathi Phakt Tu Aahe…