Category: NAVRA-BAYKO GRAFFITI MARATHI

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki,
Jyaat Pagarala Kitine Hi “Gunle” Tari,
“Bhagat” Nahi…
“Gunane” Rahile Tarach “Bhagate”…

Bayko Aapoaap Tumchyavar Prem Karel

Sasurwadivar Prem Kara,
Bayko Aapoaap Tumchyavar Prem Karel…

Stri Vargala Aavadnara Khadyapadarth

Samasta Stri Vargala
Aavadnara
Khadyapadarth –
Navryache Doke!

Don Lagne Karne Gunha Aahe

Bayko Hushar
Aani Sundar Asavi,
Ase,
Pratyekala Vatate…
Pan Don Lagne Karne,
Ha Gunha Aahe…!

Baykochi Nirnay Kshamta

Baykochya Nirnayachya Kshmtevishayi
Shanka Gheu Naka…
Tine Tumchyashi Lagn Kelay,
He Lakshat Theva…