Category: LOVE SMS MARATHI

Prem Kele Jyachyavar Tyachyashich Lagn Karnar

Prem Kele Jyachyavar
Tyachyashich Lagn Karnar..
Nahi Mhanal Tar Tyala Mandpatun
Mi Palaun Aannar…

Mi Tujhyavar Khup Prem Karte

Ho Aahe Mi Thodi Ragit
Chotya Chotya Karnanvar..
Tujhyavar Chidte.
Pan Pilu Tujhi Shapth Re
Mi Tujhyavar Khup Prem Karte…

(No title)

Tujhya Aai Vadilani Magchya Janmi
Khup Mothe Kaam Kel Asnar.
Tyamule Tyanna,
Majhyasarkhi Sun Bhetnaar…

Majhi Pasand Lakhat Ek Aste

Majhi Pasand Lakhat Ek Aste,
Vishwas Basat Nasel Tar..
Aarshat Bagha…

Tya Vyaktila Kadhich Durlaksh Karu Naka

Tya Vyaktila Kadhich Durlaksh Karu Naka LOVE SMS MARATHI Image

Jya Vyaktila Aaplyashi Manapasun
Bolavase Vatate.
Tya Vyaktila Kadhich Durlaksh..
Karu Naka…