Category: REAL FACT SMS MARATHI

Online Asun Sudhha Manse Bolat Nahit

Tasan Taas Bolnare Aata “Online”
Asun Sudhha Bolat Nahit..
Kalat Nahi Nemke Kaay Badalale Aahe,
“Vel” Ki “Manse”

Kunavarhi Vishwaas Thevu Naka

Pratyekavar Vishwaas Thevu Naka,
Karan Sakhar Ani Meeth Doghana Ekach Rang Aahe…!

Virodhak Ha Tumcha Guru Ahe

Virodhak Ek Asa
Guru Aahe,
Jo Tumchya Kamtarta,
Parinama Sahit
Dakhvun Deto…!

Aai Shi Spardha Karu Naka

Purushanchi Nave Sarvpratham Kuthe Kuthe Yetaat,
.
Kaka-Kaki,
Dada-Dadi,
Ajja-Ajji,
Nana-Nani,
Mama-Mami,
Bhaiya-Bhabhi,
Navra-Bayko,
Dada-Vahini,
.
.
Pan Ekach Natyaat Purush Mage Aahe,
Konte Sanga?
.
.
Aai-Vadil…
Aai Shi Spardha Konich Karu Shakat Nahi Ani Karu Pan Naka…

Bayko Khup Tras Dete

Pratyek Jan Mhanto Bayko Khup Tras Dete,
Pan Ase Konich Mhanat Nahi Ki,
Dukkhat Fakt Tich Saath Dete!