Category: REAL FACT SMS MARATHI

Aai Shi Spardha Karu Naka

Purushanchi Nave Sarvpratham Kuthe Kuthe Yetaat,
.
Kaka-Kaki,
Dada-Dadi,
Ajja-Ajji,
Nana-Nani,
Mama-Mami,
Bhaiya-Bhabhi,
Navra-Bayko,
Dada-Vahini,
.
.
Pan Ekach Natyaat Purush Mage Aahe,
Konte Sanga?
.
.
Aai-Vadil…
Aai Shi Spardha Konich Karu Shakat Nahi Ani Karu Pan Naka…

Bayko Khup Tras Dete

Pratyek Jan Mhanto Bayko Khup Tras Dete,
Pan Ase Konich Mhanat Nahi Ki,
Dukkhat Fakt Tich Saath Dete!

Chuk Jhalyaas Maaf Kara

Kadhi Chuk Jhalyas Maaf Kara Pan,
Kadhi Manuski Kami Karu Naka..
Chuk Hi Aayushyache Ek Paan Ahe,
Pan “Naati” Mhanje,
Aayushyache “Pustak” Aahe..
Garaj Padli Tar,
Chukiche Paan Fadun Taka,
Pan Eka Panasathi
Akkhe Pustak Gamavu Naka..
!! Shubh Ratri!!

Tumchi Kimmat Tevha Hoil Jevha

Jag Garjechya Niyamanusar Chalat Aste,
Thandit Jya Suryachi Vaat Baghitali Jaate,
Unhalyaat Tyach Suryacha Tiraskar Kela Jato..!
Tumchi Kimmat Tevha Hoil Jevha Tumchi Garaj Lakshaat Yeail…!

Mafi Magun Nati Japa

Garv Karun Kuthlyahi Natyala Todnya Peksha,
Mafi Magun Ti Nati Japa,
Karan Vel Aalyavar Paisa Nahi Tar,
Manasach Saath Detat…!