Category Archive: SUNDAR VICHAR MARATHI

Vishwas SMS Marathi

Vishwas SMS Marathi SUNDAR VICHAR MARATHI Image

Vishwas…
“Kamvayla Varshe Lagtat,
Gamvayla Sekandahi Purat Nahi…”

Asech Aste… Aapla Jyachyavar Vishwas Aahe To Dhaslnyamage Karnibhut Aapan Swata Nasto Tar Dusra Koni Asto…
Mhanun Dusrya Konachya Sangnyavarun Aaplya Mansavar Vishwas Kadhich Kami Karu Naka…
Karan Tyane Aapla Vishwas Jinknyasathi Kityek Varshe Kharchi Keleli Astat…!!!”

Prem Tyanchyavar Kara

Prem Tyanchyavar Kara  Image

Aapan Jyanchyavar Prem Karto
Tyanchyavar Prem Karnyapeksha,
Je Aaplyavar Prem Kartat,
Tyanchyavar Prem Kara..
Aayushya Ajun Sundar Hoil…

Saglyaat Sundar Naate

Saglyaat Sundar Naate SUNDAR VICHAR MARATHI Image

Saglyaat Sundar Naate
He Don Dolyanche Aste,
Ekach Veli
Ughadjhaap Kartat,
Ekach Veli Radtat,
Ekach Veli Jhoptat,
Tehi Aayushyabhar Ekmekanna
Na Baghta…