Category Archive: SUNDAR VICHAR MARATHI

Jar Tumchi Jeebh God Asel Tar

Jar Tumche Dole Changle Astil Tar,
Tumhi Hya Jagachya Premat Padal..
Pan Jar Tumchi Jeebh God Asel Tar,
He Sampurn Jag Tumchya Premat Padel…

Aayushyacha Anand Luta

Vel Ha Ekhadya Vahtya Nadi Sarkha Asto..
Karan Ekda Sparsh Kelelya Panyala
Tumhi Punha Sparsh Karu Shakat Nahi,
Karan Nadichya Pravahabarobar Gelele Pani
Kadhi Pan Parat Yet Nahi..
Asech Veleche Pan Aahe,
Ekda Geleli Vel Punha Yet Nahi..
Mhanun Aayushyatil Pratyek Kshnancha
Anand Luta…

Aayushya Punha Nahi Mansokt Jaga

Haravlelya Vastuhi Sapdu Shaktat,
Pan, Ekch Goshta Ashi Aahe Ki Ji,
Ekda Hatatun Nisatali Ki,
Kontyahi Upayane Punha Milu Shakat Nahi..
Aani Ti Aste.. “Aaple Aayushya”..
Mhanunach, Mansokt Jaga!!!

Page 1 of 1112345...10...Last »