Category Archive: THOUGHTS SMS MARATHI

Sarv Samasyanchi Fakt 2 Karne Aahet

Aayushyatlya Asankhya Samasyanchi,
Phakt Donach Karne Astat,
Ektar Aapan,
Vichar Na Karta Kruti Karto,
Kinva Kruti Karnya Aivaji,
Phakt Vicharach Karit Basto…

Sukh Dukh Donhi Swikarli Pahijet

Jeevnaat Sukh Dukh Donhi
Aapan Swikarlich Pahijet,
Karan Ti Aapanach
Nirmaan Keleli Aahet..
He Sutra Lakshat Ghetle Tar,
Manusyha Saral Vagu Shakel…

Konihi Sarvgun Sampann Nasto

Jag Nehmi Mhante,
Changle Lok Shodha Aani,
Vait Lokana Soda..
Pan Bhagwan Shreekrushna Mhantat,
Lokanmadhe Changle Shodha Va,
Vait Durlkshit Kara Karan,
Konihi Sarvgun Sampann
Janmala Yet Nahi!

Page 1 of 5412345...102030...Last »