Prem Vikat Milat Nahi

Prem Vikat Milat Nahi LOVE GRAFFITI MARATHI Image

Jagat,
Prem Vikat Milat Nahi…
Pan,
Tyachi Bharpur Kimmat
Matra Mojavi Lagte…

Mala Ego Sodaychay

Mala Ego Sodaychay FUNNY GRAFFITI MARATHI Image

Mala Ego Sodaychay…
Pan,
Tyatahi Ego Aad Yeto…

Aapan Phakt Chalat Rahayache

Aapan Phakt Chalat Rahayache FUNNY GRAFFITI MARATHI Image

Aapan Phakt Chalat Rahayache…
Aasha,
Shrddha,
Kalpana,
Rachna,
Pragati,
Kirti,
Aapoapach Mage Yetil…!

Page 2 of 1,15912345...102030...Last »