Tag: Manse Bhetat Geli Mala Aavadli Ani Mi Jodat Gelo

Navin Varshasathi Bharbharun Shubhechha

Manse Bhetat Geli, Mala Aavadli Ani Mi Jodat Gelo!!
Chala..
Ya Varshache He Akherche Kahi Divas
Majhyakadun Kahi Chuk Jhali Aslyas Kshamasva,
Ani Tumchya Ya Premal Maitribaddal Khup Sare Dhanyawad..!!

Tumchya Ya Maitrichi Saath
Yapudhehi Ashich Kayam Asu Dya..
Navya Varshaat Navya Umedine Punha Asech Runanubandh Japu Ya…
Yenarya Navin Varshasathi Aaplyala Bharbharun Shubhechha!