Aayushyat Ase Jinka Ki

Aayushyat Ase Jinka Ki

Aayushyat Jinkal Tevha Ase Jinka Ki,
Janu Jinkaychi Savaych Aahe…
Haral Tevha Ase Hara Ki,
Janu Satat Jinkaycha Kantala Aalyane,
Gammat Mhanun Harlo Aahot…