Army Status Hindi

“Ishwar Hamare Dushmanon Par Daya Kare,
Kyonki Ham To Karenge Nahi..”
– Bhartiya Sena