Bayko: Aho Aikle Ka?

Bayko: Aho Aikle Ka? Image

Sthal Pune:-

Bayko: Aho Aikle Ka?
Aaple Lagna Lavun Denare Bhatji Varle…
.
.
.
Navra: Ek Na Ek Divas Tyala Tyachya Karmache
Phal Milnarach Hote…!