Baykochi Badbad Mi Aikun Ghet Nahi

Baykochi Badbad Mi Aikun Ghet Nahi

Baykochi Badbad,
Mi Ajibaat Aikun Ghet Nahi…
Saral Uthun,
Gharabaher Chalta Hoto!