Baykochi Nirnay Kshamta

Baykochi Nirnay Kshamta

Baykochya Nirnayachya Kshmtevishayi
Shanka Gheu Naka…
Tine Tumchyashi Lagn Kelay,
He Lakshat Theva…