Bahen Ke Hathon Mein Bhai Ka Haath Hai

Bahen Ke Hathon Mein Bhai Ka Haath Hai Image

Ye Lamha Kuch Khas Hai,
Bahen Ke Hathon Me Bhai Ka Haath Hai,
O Bahena Tere Liye Mere Pass Kuch Khas Hai,
Tere Sukoon Ki Khatir Meri Bahena,
Tera Bhai Hamesha Tere Saath Hai…