Bhutkal Satat Dokyat Thevla Tar

Bhutkal Satat Dokyat Thevla Tar

Bhutkal Satat Dokyat Thevla Tar,
Aapan Aapla Vartmankaal Bighdavat Asto..
Mhanun Junya, Jhalelya Chuka Visrun,
Punha Navyane Kamala Lagle Pahije…