Bhutkalat Je Ghadle Tyamule Dukhi Hovu Naka

Bhutkalat Je Ghadle Tyamule Dukhi Hovu Naka

Bhutkalat Je Ghadle Tyamule Dukhi Hovu Naka.
Chinta Aani Baicheni Sodun Vartmankalacha Sadupayog,
Bhavishya Savarnyasathi Kela Pahije…