Chukle Tar Raag Nako Majhyavar

Chukle Tar Raag Nako Majhyavar PREM CHAROLI MARATHI Image

Sadhe-Sudhe Asle Tari,
Prem Kele Tujhyavar…
Chukle Asel Kadhi,
Raag Nako Majhyavar…