Congress Jhindabad Joke

Congress Jhindabad Joke

Ek Garib Manus Masa Pakdun Aanto,
Pan Bayko Tyache Kalvan Karu Shakat Nahi..
Karan,
Gharat Gas Nahi, Veej Nahi Aani Oil Hi Nahi..
Mag Ha Manus Mashala Nevun Parat Nadit Sodto,
Tevha Masa Panyatun Var Yeto Aani Oradato,
Congress Jhindabad, Punha Ekda 5 Varshe!