Dur Ashi Javu Nakos

Dur Ashi Javu Nakos

Premache Guntvun Dhaage,
Dur Ashi Javu Nakos…
Malasuddha Man Aahe,
He Visrun Javu Nakos…