Dusrya Kunachya Sangnyavrun

Dusrya Kunachya Sangnyavrun
Jar Tumhi Ekhadya Vyakti Baddal
Manat Rag Dharat Asal,
Tar Aayushachya Shyalet,
Tumhi Ajun Khup Lahan Aahat…