Ekti Jhali Mi Aaj

Ekti Jhali Mi Aaj..
Kuni Satvat Pan Nahi,
Tar Kuni Manvat Pan Nahi…