Gairsamaj Tala

Gairsamaj Tala

Gairsamjuticha Phakt “Ekach Kshan”
Khup “Dhokadayak” Tharu Shakto Karan,
“Kahi Minitamadhech” Aapan “Ekatra Ghalvlelya”
“Shambhar Sukhachya Kshnancha” “To Visar Padto”….!
Mhanun “Gairsamaj Tala”
Jar Pratekane Aapla Vichar Kartana,
Dusryanchya Maanacha Va Manacha Vichar Kela Tar,
Natyat Kivha Maitrit Kadhich Durava Kivha
Vaitpana Yenar Nahi…