Gajanan Maharaj Prakat Dinachya Hardik Shubhechha

Gajanan Maharaj Prakat Dinachya Hardik Shubhechha

॥ Anant Koti ॥
॥ Bramhand Naayak ॥
॥ Maharajadhiraj ॥
॥ Yogiraj ॥
॥ Parbramha ॥
॥ Sachhidanand ॥
॥ Bhaktapratipaalak ॥
॥ Shegavnivaasi ॥
॥ Samartha Sadguru ॥
॥ Shri Sant Gajanan Maharaj Ki Jay ॥
!! Gan Gan Ganaat Bote !!
!! Jay Gajanan Mauli !!
Shri Gajanan Maharaj Prakat Dinachya Hardik Shubhechha…!