Good Night – Good Morning STATUS

Good Night – Good Morning STATUS

X’cuse Me,
Agar Aap Abhi Soye Nahi Ho,
Aur STATUS Padh Rahe Ho,
To Good Night…
Aur Agar Aap So Gaye Ho,
Aur STATUS Subah Padoge,
To Fir Good …