Gudhipadvyachya Man Purvak Shubhechha

Gudhipadvyachya Man Purvak Shubhechha

Prasnnatecha Saaj Ghevun,
Yave Nav Varsh!
Aaplya Jeevnaat Nandave,
Sukh, Samadhan, Samruddhi Aani Harsh!!
Gudhipadvyachya Man Purvak Shubhechha…