Ham Khatron Ka Nidarata Se Samna Kare

Aayiye Ham Yah Prarthna
Na Kare Ki Hamare Upar
Khatre Na Aaye,
Balki Yah Prarthna Kare Ki
Ham Unka Nidarata Se
Samna Kar Sake”