Hamesha Apni Mrityu Ko Yaad Rakhna

Hamesha Apni Mrityu Ko Yaad Rakhna

Jo Vyakti Hamesha,
Apni Mrutyu Ko Yaad Rakhta Hai,
Vah Sada
Achhe Karya Me Laga Rahta Hai…