Itka Ekata Rahayla Shikloy Ki

Itka Ekata Rahayla Shikloy Ki SAD STATUS MARATHI Image

Itka Ekata Rahayla Shikloy
Ki.. Aata Koni Aal Kay, Ani Gel Kay..
Kahich Farak Nahi Padat…