Je Lok Paishacha Jast Moh Kartat

Je Lok Paishacha Jast Moh Kartat

Je Lok Paishacha Jast Moh Kartat,
Te Jeevnat Kadhihi Sukhi Rahu Shaka Nahit…
Ya Lokana Pratyek Goshitimadhe Phakt Paishach Disto,
Pahile Paisa Kamavnyachi Chinta Ani Nantar Tyala Sambhalnyachi Chinta.
Paisa Jast Zhalyanantar Vyaktila To Chorila Jail Yachi Nehmi Bhiti Vatat Rahte…