Jhalelya Goshtivishayi Chinta Karu Naka

Jhalelya Goshtivishayi Chinta Karu Naka

Jo Manus Bhutkalatlya Goshti Aathvun,
Chinta Karit Basto To Kadhihi Sukhi Hou Shakat Nahi.
Jhalelya Goshtivishayi Chinta Karun Kahihi Laabh Nahi..
Bhutkalat Aapan Je Changle Kinva Vait Karm Kele Asel,
Tyapasun Dhada Ghevun Aapan Pudhe Jaat Rahile Pahije..
Aaplya Hatun Jya Vait Goshti Ghadlya Tya Punha Honar Nahit
Yasathi Daksha Rahile Pahije…