Jivan Adhura Hai Yaron Ke Bina

Jivan Adhura Hai Yaron Ke Bina Image

Chand Adhura Hai Sitaron Ke Bina,
Gulshan Adhura Hai Baharon Ke Bina,
Samundar Adhura Hai Kinaron Ke Bina,
Aur Jivan Adhura Hai Yaron Ke Bina…