Jyana Aapli Kalji Aste

Jyana Aapli Kalji Aste LOVE STATUS MARATHI Image

Jyana Aapli Kalji Aste Ti Manase,
Kitihi Bhadane Jhali Tarihi Aaplyashi
Bolnyachi Karane Shodhatat…