Jyancha Svabhav Jast Sadha-Saral Asto

Jyancha Svabhav Jast Sadha-Saral Asto

Jya Lokancha Swabhav Aavshyaktepeksha,
Jast Sadha-Saral, Aani Sahaj Asto,
Tyanna Aayushyat Adchanincha Samna Karava Lagto…
Dhurt Aani Lobhi Lok Yanchya Swabhavacha Gairfayda Gheu Shaktat.
Asha Lokanna Durbal Samjale Jate.
Anavsyakya Swarupaat Ya Lokana Pratadna Sahan Karavi Lagte…