Kadhich Konala Time De Mhanu Naka

Kadhich Konala Time De Mhanu Naka REAL FACT STATUS MARATHI Image

Kadhich Konala Time De
Mhanun Force Karu Naka.
Jar Tyala Tumchi Kharach
Kalaji Asel Tar..
To Tumchyasathi Time Kadhelach…