Khubi Mazyat Evdhi Nahi Ki

Khubi Mazyat Evdhi Nahi Ki Image

Khubi Mazyat Evdhi Nahi Ki,
Ekhadyachya Manat Ghar Karun Jain,
Pan Visrne Sudha Ashkya Hoil,
Itkya Avismraniy Athvani Deun Jain…