Kitihi Bhandan Jhale Tari

Kitihi Bhandan Jhale Tari LOVE STATUS MARATHI Image

Kitihi Bhandan Jhale Tari
Manat Kontahi Raag Na Thevta
Je Lagech Goad Hotat Na,
Tech Khare Life Partner Astat…