Krodh Aur Chinta

Krodh Aur Chinta

Manushya Subah Se Sham Tak Kaam Karke
Utna Nahi Thakta,
Jitna Krodh Aur Chinta Se Ek Kshan Me Thak Jata Hai…