Maitri Asavi Rimzim Sari Sarkhi

Maitri Asavi Rimzim Sari Sarkhi

Maitri Nasavi Musaldhar Pavasa Sarkhi,
Ekdach Barasun Thambnari..
Maitri Asavi Rimzim Sari Sarkhi,
Manala Sukhad Gaarva …