Majhya Aayushyat Konitari Ase Yaave

Majhya Aayushyat Konitari Ase Yaave

Malahi Vatate Majhya Aayushyat,
Konitari Ase Yaave Jo Mala… Mala…

Blank Check Devun Mhanel,
Khali Sahi Keliy,
Tula Havi Ti Rakkam Bhar…

Aani Majhya Mulichya Aayushyatun,
Kayamacha Chalta Ho…