Majhyashi Maitri Karshil Ka

Majhyashi Maitri Karshil Ka

Pavitra He Majhe Prem,
Arth Vegla Kadhu Nakos…
Uthta Basta Aathvan Yete,
Ti Hiravun Ghevu Nakos…
Uttar Majla Deshil Ka,
Majhyashi Maitri Karshil Ka…?