Category: AATHVAN SMS MARATHI

Tujhyat Guntla Aahe Majha Shwaas

Aajhi Man Majhe Khup Udas,
Ajun Hoto Tujhya Tya,
Aathvaninchach Aabhas..
Hot Nahi Aajhi Vishwas,
Kharach Tujhyat Guntla Aahe Majha Shwaas…!
Shubh Ratri!

Roj Ratri Aathvan SMS

Yenari Pratyek Ratra Aata,
Chandnyashivaych Sarnar Aahe..
An Roj Ratri Ushi Majhi,
Olya Aasvani Bhijnaar Aahe…

Shubh Ratri!
God Swapne Paha…

Aathvan Aalyavar Jo Tras Hoto

Visarane Sope Aahe,
Pan Aathvan
Aalyavar Jo
Tras Hoto
Tyala Samore
Jane Khup
Avghad Aahe…

Aaplya Mansanchi Aathvan Yenarch

Mogra Kothehi Thevla Tari Vaas Ha Yenarach,
Aani,
Aapli Manse Kothehi Asli Tari Aathvan Hi Yenarach…
Shubh Ratri!

Aathvan Ek Sarvat Mothi Vedna

Jagatali Sarvaat Mothi Vedna Mhanje,
Aathvan…
Karan Visratahi Yet Nahi,
Ani Tya Vyaktila,
Parat Deta Hi Yet Nahi…