Category: ATTITUDE SMS MARATHI

Amahala Baad Karnyachi Swapne Baghu Naka

Amhala Baad Karnyachi Swapne Baghu Naka,
Tumchya Daha Pidhya Jatil Amche Nuste Naav Pusayla…

Mala Kahich Farak Padat Nahi

Majhya Mage Kon Kay Bolat
Yane Mala Kahich Farak Padat Nahi.
Majhyasamor Kahi Bolnyachi Tyanchi Himmat Nahi,
Yatach Majha Vijay Aahe…

Aamhala Kami Samju Naka

Aamhi Konalach Kami Samajt Nahi.
Fakt Aamhala Kami Samajnyachi Chuki,
Tumhi Pan Karu Naka…

Jar Lokanna Tumchyashi Problem Asel Tar

Jar Lokanna Tumchyashi Kahi Problem
Asel Tar, Kayam Dhyanat Theva..
To Tyancha Problem Aahe?
Tumcha Nahi…

Tondavar Bolun Dakhav Mag Tula Dakhavto

Tu Maghun Kahi Pan Bol,
Mala Ghanta Kay Farak Padat Nahi.
Pan Tujhyat Dam Asel Na Tar..
Tondavar Bolun Dakhav Mag Tula Dakhavto,
Tujhi Aukat…