Category: ENCOURAGING SMS MARATHI

Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat

Jagat Dhadas Kelyashivay
Konalach Yash Milat Nahi Karan..
Jyachyat Himmat
Tyalach Kimmat…

Kontihi Gosht Avghad Naste

Aayushyat Kontihi
Gosht Avghad Naste..
Fakt Vichar Positive Pahijet…

Prayatna Karne Mi Sodnar Nahi

Harnyachi Parva Kadhi Keli Nahi,
Jinknyacha Moh Hi Kela Nahi.
Nashibat Asel Te Milelach..
Pan Prayatna Karne Mi Sodnar Nahi…

Jagat Ashakya Ase Kahich Nahi

Jagat Ashakya Ase Kahich Nahi ENCOURAGING SMS MARATHI Image

Ya Jagat Ashakya Ase Kahich Nahi..
Fakt Shakya Titke, Prayatna Kara…

Dhyeyasathi Aatonat Praytna Kara

Dhyeyasathi Aatonat Praytna Kara,
Jagane Tumhala Vede Mhatle Tari Chalel,
Karan Vedech Lok Itihas Ghadavtat,
Aani Shikleli Lok To Itihas Vachtat…