Category: GRAFFITI SMS MARATHI

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki,
Jyaat Pagarala Kitine Hi “Gunle” Tari,
“Bhagat” Nahi…
“Gunane” Rahile Tarach “Bhagate”…

Gairsamaj Karun Ghenyapeksha Samjun Ghya

Bharpur
Gairsamaj
Karun Ghenyapeksha,
Thodas Samjun
Ghetlele
Kaay Vait?

Dukh Lapavnyachi Kala

Lok Mala Mhantat,
Tula Savay Aahe Hasnyachi,
Pan Tyana Kay Mahit,
Hi Kala Aahe Dukh Lapavnyachi…

Aata Aho Mhannari Pahije

‘Ho’ Mhannarya Khup Jhalya,
Aata ‘Aho’ Mhannari Pahije…!

Chinta Aani Tanav Dur Karnyacha Upay

Chinta Aani Tanav Dur Karnyacha,
Ekach Upay..
Dole Band Kara,
Aani Mhana, “Udat Gele Sagle…”