Category: GRAFFITI SMS MARATHI

Tula Na Majhya Peksha Bhari Mulgi Bhetel

Mulichya Tya Vakyala
Jagtik Vakya,
Mhanun Ghoshit Kele Pahije.
Sorry Yaar Tu..
Khup Changla Mulga Aahe.
Tula Na Majhya Peksha
Bhari Mulgi Bhetel…

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki,
Jyaat Pagarala Kitine Hi “Gunle” Tari,
“Bhagat” Nahi…
“Gunane” Rahile Tarach “Bhagate”…

Gairsamaj Karun Ghenyapeksha Samjun Ghya

Bharpur
Gairsamaj
Karun Ghenyapeksha,
Thodas Samjun
Ghetlele
Kaay Vait?

Dukh Lapavnyachi Kala

Lok Mala Mhantat,
Tula Savay Aahe Hasnyachi,
Pan Tyana Kay Mahit,
Hi Kala Aahe Dukh Lapavnyachi…

Aata Aho Mhannari Pahije

‘Ho’ Mhannarya Khup Jhalya,
Aata ‘Aho’ Mhannari Pahije…!