Category: LOVE GRAFFITI MARATHI

Aata Aho Mhannari Pahije

‘Ho’ Mhannarya Khup Jhalya,
Aata ‘Aho’ Mhannari Pahije…!

Love Marriage Karnyasathi

‘Love Marriage’
Karnyasathi Mala
Anek Goshti,
‘Manage’
Karavya Laglya…!

Samoracha Aaplyakade Satat Pahtoy

Samoracha Aaplyakade
Satat Pahtoy
He,
Tyachyakade Satat
Pahilyashivay Kalat Nahi…

Jhadavar Prem Kara

Jhadavar
Prem Kara…
Jhadakhali
Nako…

Prem Vikat Milat Nahi

Jagat,
Prem Vikat Milat Nahi…
Pan,
Tyachi Bharpur Kimmat
Matra Mojavi Lagte…